Over de hele wereld is iedereen meer en meer overtuigd van de verwoestende rol van klimaatverandering. Eén van de constanten hier is water: tsunami's, orkanen, overstromingen, droogtes, mislukte oogsten, veesterfte, ... Het teveel/tekort aan water, of de gewijzigde beschikbaarheid van water op kleine en grote schaal is vaak direct of indirect verantwoordelijk.

Dichter bij huis zijn er even verontrustende indicaties dat watertekorten nijpend worden, toch is de publieke opinie nergens te bespeuren ...

Onze missie is om lokaal een opwaartse, positieve beweging in te zetten om water weer de plaats te geven die het verdient, want water doet leven!