Circulaire aankoop van ICT

Dankzij kant-en-klare clausules kunnen aankopers van overheidsdiensten makkelijker een bestek opstellen voor circulaire ICT.

Bond Beter Leefmilieu ondersteunde in 2019 de Provincie Antwerpen bij de uitvoering van een circulaire aankoopstrategie rond ICT-materialen. Het resultaat is het document Clausules standaardbestek voor de circulaire aankoop van ICT-apparatuur. Ook vandaag nog helpen de clausules overheidsdiensten om via hun aankoopbeleid circulaire producten en diensten een boost te geven.

Wat vind je in het standaardbestek?

Een verzameling haalbare en impactvolle clausules voor de opmaak van een bestek inzake circulaire aankoop van ICT-apparatuur.

  • Voor elk onderdeel van een overheidsopdracht (titel, voorwerp, technische specificaties …) worden clausules voorgesteld die letterlijk of met enige aanpassing overgenomen kunnen worden.
  • Vlaanderen Circulair ontwikkelde in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen een schema met circulaire doelstellingen en strategieën. Bij het onderdeel gunningscriteria zijn de clausules ingedeeld volgens dat schema.
  • Ook worden bij elke clausule richtlijnen gegeven over hoe het criterium geverifieerd kan worden.

Vervolgtraject Project CircuIT 2.0

Het vervolgtraject Project CircuIT 2.0 liep van januari tot en met juni 2020. Tijdens dit korte maar intense traject begeleidde Bond Beter Leefmilieu de Provincie Antwerpen bij het ontwikkelen van een circulair ICT-beleid. Er werden circulaire strategieën bepaald en er werd hard ingezet op draagvlakcreatie.

In een kleine werkgroep tekenden we de grote lijnen van het beleid uit die we nadien ter goedkeuring voorlegden aan de klankbordgroep met verschillende provinciale actoren. Dit leverde een concreet huurmodel op met focus op optimaal gebruik en duurzaamheid, waarbij de aanlevering en afvoer van ICT-materiaal centraal gebeurt.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van