Circulaire aankoop van ICT

Dankzij kant-en-klare clausules kunnen aankopers makkelijker een bestek opstellen voor circulaire ICT.

Bond Beter Leefmilieu en CATAPA ondersteunden in 2019 de Provincie Antwerpen bij de uitvoering van een circulaire aankoopstrategie rond IT materialen. Het resultaat is het document "Clausules standaardbestek voor de circulaire aankoop van ICT-apparatuur". 

Wat vind je in het standaardbestek?

Een verzameling haalbare en impactvolle clausules voor de opmaak van een bestek inzake circulaire aankoop van ICT-apparatuur.

  • Voor elk onderdeel van een overheidsopdracht (titel, voorwerp, technische specificaties…) worden clausules voorgesteld die letterlijk of met enige aanpassing overgenomen kunnen worden.
  • Bij het onderdeel gunningscriteria zijn de clausules ingedeeld volgens het schema met circulaire doelstellingen en strategieën dat ontwikkeld is door Vlaanderen Circulair in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.
  • Ook worden bij elke clausule richtlijnen gegeven over hoe het criterium geverifieerd kan worden.

Charlotte Dewilde

Projectmanager circulaire economie

02 282 17 39

Contacteer ons

Meer weten over de circulaire aankoop van ICT? Neem contact op met Charlotte Dewilde.

Een project van Bond Beter leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van