European Energy Award

Door middel van extern advies en onafhankelijke controle geeft EEA gemeenten een grote stimulans om lokale klimaatplannen ook effectief te implementeren. 

De European Energy Award (EEA) is een kwaliteitsmanagement- en certificatiesysteem dat ondersteuning biedt aan meer dan 1500 Europese gemeenten bij hun inspanningen voor een duurzaam energiebeleid, rationeel energiegebruik en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.

In het kader van het door Europa gesubsidieerde project IMPLEMENT (IMProving Local Energy and climate policy through quality Management and certification), onderdeel van het Europese programma Horizon 2020, begeleidt Bond Beter Leefmilieu gedurende vier jaar zes Vlaamse steden en gemeenten die hun lokale klimaatbeleid willen optimaliseren. Zo kunnen zij als eerste lokale besturen in Vlaanderen het EEA-certificaat behalen.

Concreet

  • helpen we een interne groep oprichten die het klimaatbeleid van nabij opvolgt en bewaakt. 
  • helpen we een interne analyse maken van de huidige stand van zaken en het huidige klimaatplan verbeteren met behulp van deze analyse.
  • begeleiden we jaarlijks een interne monitoring van het lokale klimaatbeleid.
  • zorgen we voor een externe onafhankelijke audit die kan leiden tot een goede score (= de award). 

Welke Vlaamse steden en gemeenten nemen deel aan IMPLEMENT?

In Vlaanderen hebben de volgende steden en gemeenten zich ertoe verbonden om het vierjarige traject te doorlopen onder begeleiding van Bond Beter Leefmilieu:

  • Asse
  • Hasselt
  • Lanaken
  • Leuven
  • Lommel
  • Zaventem

Voor meer informatie over EEA en IMPLEMENT 

 

Koen Reynaerts

Projectmanager energie

02 282 17 35

Contacteer ons

Meer weten over European Energy Award of IMPLEMENT? Neem contact op met Koen Reynaerts.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met