Verover de ruimte

De campagne 'Verover de ruimte' ijvert voor een herinrichting van de publieke ruimte. We willen meer plaats toekennen aan fietsers, wandelaars, joggers, en andere.

We kampen momenteel met een ongeziene gezondheidscrisis. Om die het hoofd te bieden blijven we allemaal in ons kot, we werken thuis, houden afstand en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen. Als we uit ons kot komen, gaan we wandelen, joggen of fietsen in de buurt.

En het valt op: de onderbenutte straten zijn breed, maar op de stoep of op het fietspad is het soms vechten om plaats. Anderhalve meters respecteren is niet altijd zo gemakkelijk. Als er ooit een moment was om onze open­bare ruimte slim en eerlijk te herverde­len, dan is het nu.

We hebben meer ruimte nodig.

Met het platform 'Verover de Ruimte’, een brede alliantie van middenveldorganisaties, (lokale) actiegroepen en academische actoren bundelen we de krachten en roepen we op om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol te hervormen.

Jurgen Naets

Stafmedewerker projectwerking en projectmanager energie

02 282 19 42

Contacteer ons
Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met