Dieselen in " 't Stad": de ene mag het niet, de andere mag het op kosten van de overheid

In Antwerpen hangt een bakje op straat dat meet hoeveel giftige stikstofoxiden (NOx) de bewoners er inademen. In 2010 overschreed het meetpunt de Europese normen voor luchtkwaliteit. Het vele dieselve ...

aanpasdatum28 mei 2015 | Milieublog reactiesreageer

Vlaanderen mag verder worden verkaveld

Op haar laatste zitting keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Reservegebieden voor wonen' van minister Schauvliege goed. Deze nota gaat vooral over de zogenaamde woonuitbreidingsgebieden, gebiede ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Overheden financieren klimaatopwarming

Uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijkt dat overheden klimaatopwarming financieren door fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool en gas te subsidiëren. In 2015 lopen de s ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Kilometerheffing stuurt te weinig richting schoon vrachtwagenpark

Deze week is er een akkoord bereikt over de modaliteiten van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen. De heffing, die in april 2016 wordt ingevoerd, zal gelden voor alle snelwegen en een a ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Geknoei Marghem verhindert energiebeleid

Minister Marghem maakt vakkundig een potje van het kernenergiedossier. Het wetsvoorstel voor een levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 is op juridisch drijfzand gebouwd. Een advies van de Raad van ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

BBL dient bezwaar in tegen Uplace

Naast een hele resem gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en Unizo diende ook BBL vorige week een bezwaarschrift in tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace. De enorme ve ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Natuur in Europa zwaar onder druk

Uit een nieuw rapport van het Europees Milieu Agentschap (EMA) blijkt dat het slecht gesteld is met de natuur in Europa. ‘The state of nature’ is het meest gedetailleerde rapport ooit over de toestand ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer