Landbouw heeft nood aan wervend verhaal, niet aan lastercampagne

De afgelopen week kwam de Vlaamse landbouw meermaals negatief in het nieuws. Niet één van alle 700 rivieren, kanalen of beken haalt een behoorlijke waterkwaliteit. Belangrijkste oorzaak is de (histori ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Milieublog reactiesreageer

Veranker grondstoffenefficiëntie binnen regelgeving

Een nieuw rapport van het European Environmental Bureau (EEB) toont hoe de Europese Ecodesign-richtlijn het grondstoffenverbruik van producten sterk kan doen verminderen. Ecodesign bevat regels die de ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Greenpeace in actie tegen levensduurverlenging kerncentrales

Greenpeace voerde deze week actie tegen de levensduurverlenging van de Belgische kerncentrales. Activisten bezetten een pyloon vlakbij de kerncentrale van Doel met de slogan “Hoe groot is uw scheur” a ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Stad Gent neemt statiegeldmotie aan

Op Vlaams Belang na, hebben alle Gentse partijen een motie over statiegeld aangenomen waarin ze de Vlaamse overheid oproepen statiegeld voor blikjes en PET-flessen in te voeren en rekening te houden m ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Bezwaarschriften Uplace tot 18 mei 2015

Tot 18 mei loopt het openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waar Uplace onder valt. Iedereen kan tijdens deze periode een bezwaarschrift indienen. Bond Beter Leefmilieu gaat dit ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Landbouw en slechte ruimtelijke ordening veroorzaken vuil water

Afgelopen zondag was het Wereldwaterdag. Een goede aanleiding om eens te bekijken hoe het met de waterkwaliteit in Vlaanderen gesteld is. Niet best, zo blijkt. Geen enkele waterloop haalt een goede wa ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Costa Rica draait volledig op hernieuwbare energie

Costa Rica haalt sinds begin 2015 alle elektriciteit uit hernieuwbare energie. Dankzij de vele regenbuien dit jaar werken de waterkrachtcentrales in het land op volle toeren en dekken daardoor bijna v ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer