Belgische nee-stem over energiebesparing gebaseerd op… helemaal niets

Het was het kabinet van N-VA-minister Homans dat de Belgische stem tegen meer energiebesparing in Europa doorduwde bij de andere gewesten tijdens het voorafgaande overleg. Zo blijkt uit verschillende bronnen. Dat haalt de woorden van Geert Bourgeois (N-VA) onderuit, die gisteren in het Vlaams Parlement stelde dat de Vlaamse regering niet verantwoordelijk gehouden mag worden voor de Belgische nee-stem in de Raad van de Europese Unie. Bovendien zei de Vlaamse minister-president dat de jaarlijkse energiebesparingsdoelstelling van 0,8 procent niet haalbaar is voor Vlaanderen. Ook dat klopt niet: momenteel is de Belgische positie op los zand gebaseerd, niemand weet welk besparingspotentieel Vlaanderen echt heeft. Bond Beter Leefmilieu vraagt de Vlaamse regering meer ambitie en een onderbouwd beleid.

België stemde dinsdag samen met Tsjechië als enige tegen een ambitieuzer energiebesparingsbeleid in Europa. Twee dagen na de grootste klimaatmars ooit in België leidde dit tot grote beroering. Gisteren vond tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats over de Belgische stem in de Raad van de Europese Unie en de rol van de Vlaamse regering in het tot stand komen van deze positie. 

Geen cijfermatige onderbouwing

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stelde gisteren dat de Belgische positie over het thema al in juni beslist was. En dat alle gewesten en het federale niveau een nee-stem steunden. Uit verschillende bronnen en interne verslagen blijkt echter dat die Belgische nee-stem er kwam onder druk van N-VA. Bovendien is dit standpunt niet gebaseerd op een cijfermatige onderbouwing. 

“Het is stuitend dat de Vlaamse overheid actief een ambitieus energiebesparingsbeleid tracht te kelderen. België stemde niet alleen tegen het voorstel, maar zocht in aanloop van de stemming zelfs tevergeefs naar een blokkeringsminderheid”, reageert Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu. “We vragen aan de Vlaamse regering meer ambitie op het vlak van energiebesparing en een cijfermatig onderbouwd beleid. Al onze buurlanden zien de lagere energiefactuur voor burgers en ondernemingen als een kans. Ondertussen weten we in Vlaanderen zelfs niet hoeveel besparingspotentieel er überhaupt is.”

Energiebesparing

Meer over Energiebesparing