Broeklin wordt nog duurzamer

Broeklin, de circulaire werkwinkelwijk op de voormalige Uplace-gronden, wordt na het eerste openbaar onderzoek bijgestuurd. In duurzame richting: er komen minder parkeerplaatsen, er komt meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer. Het innovatieve concept van de maakwinkels wordt ook beter verankerd in de plannen. Samenwerking met lokale stakeholders is het uitgangspunt.

Nieuw openbaar onderzoek

Het eerste openbaar onderzoek over de vergunning voor Broeklin werd in oktober vorig jaar georganiseerd. BBL diende toen een positieve inspraakreactie in om het project te ondersteunen. Wel uitten we onze bezorgdheid over de verkeersimpact in deze filegevoelige regio naast de Brusselse ring. De initiatiefnemers begrijpen deze bezorgdheid. Mede op vraag van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Vilvoorde werd daarom beslist om het project in duurzame richting bij te sturen. Daarvoor wordt nu een nieuw openbaar onderzoek opgezet. 

Modal split

Het aantal parkeerplaatsen, eerst voorzien op 5.000, wordt op termijn gehalveerd naar  naar 2.680. Dit gebeurt geleidelijk aan, om ervoor te zorgen dat er geen risico is op wildparkeren in de omgeving. Op het moment dat zaken zoals autodelen en elektrisch fietsen op grotere schaal doorbreken, worden parkings omgevormd naar een andere functie. Dat gebeurt in overleg met de gemeentebesturen en de provincie. 

Tegelijk wordt extra ruimte bestemd voor bijkomende fietsenstallingen. In totaal voorziet Broeklin nu 3.000 plaatsen voor cargofietsen, bakfietsen en (elektrische) fietsen. Daarnaast komen er extra investeringen in openbaar vervoer. Naast de ringtrambus investeert Broeklin jaarlijks één miljoen euro in een snelle shuttle vanaf het station van Vilvoorde. 

Op deze manier zet Broeklin zich mee in om een modal split van 50/50 te bereiken, waarbij minstens de helft van de werknemers en bezoekers voor het openbaar vervoer en zachte vervoersmodi kiest. Dat is een doelstelling die ook in het regeerakkoord is opgenomen voor Vlaams-Brabant. Vandaag is dat nog lang niet in zicht, we zitten eerder aan een 80/20 modal split. 

Om dit verder te ondersteunen zal parkeren betalend zijn en zijn toekomstige huurders in Broeklin verplicht om het openbaar vervoer voor hun medewerkers terug te betalen. Hiermee tonen de initiatiefnemers echt wel aan dat ze verder willen gaan dan business as usual. Heel wat andere projecten in de regio gaan lang niet zo ver.

 

Broeklin zet zich mee in om een modal split van 50/50 te bereiken.

Maakwinkels

In de nieuwe aanvraag wordt het vernieuwende concept van de maakwinkels beter verankerd, waarbij de nadruk ligt op het samenbrengen van productie en consumptie. In een maakwinkel wordt de productie van de koopwaar opgenomen in de winkelruimte zelf. 

Daartoe worden nu minimale oppervlaktes voor productie vastgelegd. Zo wordt de vrees tegengegaan dat Broeklin kan afglijden naar een standaard winkelcentrum en knoopt Broeklin aan bij de industriële roeping van de regio. Verder wordt in de plannen extra plaats voorzien voor een circulair depot, waar materialen gestockeerd worden voor hergebruik op de site zelf.

Co-Creatie

Met deze bijsturingen tonen de initiatiefnemers van Broeklin aan dat ze openstaan voor bekommernissen uit de regio. Ook in de toekomst wordt sterk ingezet op samenwerking.  Voor de invulling van de maakwinkels wordt een overlegcomité opgericht, met onder meer de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen, de provincie Vlaams-Brabant en UNIZO, om zo te waken over de complementariteit van de maakwinkels met de omliggende handelskernen. Ook de opvolging van de modal split gebeurt in overleg met de lokale stakeholders.  

Bond Beter Leefmilieu werd vanaf het begin nauw betrokken in de uitwerking van de nieuwe plannen. We willen er dan ook alles aan doen om van dit vernieuwende circulaire project een daverend succes te maken. Dit is een enorme kans voor deze regio met een hoge jeugdwerkloosheid. 

Circulaire businessmodellen

Meer over Circulaire businessmodellen