Foto Ben Kerckx

De afbouw van de postbedeling is maar het tipje van de ijsberg

Foto Ben Kerckx

Deze week maakte Bpost bekend dat het nog maar twee keer per week niet-prioritaire brieven zal afleveren. Daar zijn twee redenen voor: mensen gebruiken steeds meer e-mail en sociale media, en versturen minder brieven. Maar ook de oplopende kosten van de dagelijkse postbedeling speelt een rol. Zeker in het versnipperde Vlaanderen, waar de vele lintbebouwing en de verspreide bebouwing maakt dat postbodes vele kilometers moeten afleggen. Gevolg: meer kosten, minder winst. Bankfilialen in landelijke gebieden en lokale handelaars zitten in hetzelfde schuitje. 

Vijfduizend keer de wereld rond

Het is al langer dan vandaag duidelijk dat onze ruimtelijke wanorde heel wat maatschappelijke meerkosten met zich brengt. Zo moeten veel meer kilometers riolering worden aangelegd, diensten zoals huisvuilophaling en postbedeling moeten grote  afstanden afleggen. Uit eerder onderzoek bleek al dat thuisverzorgers in Vlaanderen meer dan 200 miljoen kilometer per jaar afleggen, dat is 5.000 keer de wereld rond. De vier Belgische grootbanken schrapten vorig jaar 203 kantoren, het grootste aantal sinds de financiële crisis. 

De combinatie van nieuwe onlinetoepassingen en een slechte ruimtelijke ordening, dwingt Bpost tot een ‘kostenefficiënter’ distributiemodel, dwingt dorpswinkels te sluiten en banken hun landelijke kantoren af te bouwen. Dat is het echte probleem, en niet de overtrokken reacties op de Mobiscore. Zoals duidelijk bleek uit de heftige reacties op de Mobiscore, voelen mensen die landelijk wonen zich aangevallen door de stadsbewoners. Een discussie die niets opbrengt. Het echte debat moet gaan over de vraag hoe we de kosten niet verder laten oplopen. 

Eén oplossing voor vele problemen

Een voldoende economisch draagvlak voor winkels en diensten in de dorpen, vraagt om een kernversterkend beleid. Dat kan door in te zetten op hogere bouwdichtheden, meer rijwoningen, het verweven van wonen, winkelen en werken in de dorpskern. Die nabijheid zorgt ervoor dat diensten efficiënter kunnen georganiseerd worden en lokale handelaars voldoende klanten kunnen bedienen. Het vraagt tegelijk ook om woonuitbreidingsgebieden niet verder te bebouwen en een strikter beleid tegenover baanwinkels te voeren.

Zo kunnen allerhande diensten in landelijk Vlaanderen opnieuw rendabel worden, ook met nieuwe technologische ontwikkelingen. Met nog meer lintbebouwing, verspreide verkavelingen en baanwinkels daarentegen, lopen we helemaal vast.

Bouwshift

Meer over Bouwshift