Doe eens iets nieuws met een oude kerk

Door het teruglopende kerkbezoek komen heel wat kerkgebouwen leeg te staan. Met die lege ruimte kun je veel nuttige dingen doen. Maar een standaardoplossing om een kerk om te bouwen bestaat niet. Om gemeenten en kerkbesturen te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe functie voor een oude kerk, kun je nog tot februari via het Team Vlaams Bouwmeester een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsonderzoek. 

In de jaren 70 ging één Vlaming op de drie elke zondag naar de mis. Vandaag is dat nog maar één op de twintig. Zo verliezen heel wat kerken hun religieuze functie en komen ze leeg te staan. Kerkgebouwen hebben tegelijk een heel grote beeldwaarde. Het zijn bepalende herkenningspunten in onze dorpen en wijken. Vele kerken hebben ook een grote erfgoedwaarde. Slopen is dus geen optie. 

Daartegenover staan vaak zeer hoge restauratie- en onderhoudskosten, die gemeentebesturen of kerkfabrieken niet langer kunnen betalen. Daarom wordt volop gezocht naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande kerken. Het Team Vlaams Bouwmeester helpt lokale besturen daarbij met een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij maken ze samen met een lokale projectgroep een architecturaal ontwerp op en werken ze een budgettair becijferd voorstel uit. De Vlaamse overheid voorziet 30% subsidies voor niet-beschermde kerken en 80% voor beschermde monumenten. 

Inspirerende voorbeelden

Een standaardoplossing voor de herbestemming van een kerk bestaat niet. Maar de mogelijkheden zijn groot, zo bewijzen tal van voorbeelden uit binnen- en buitenland. Op de website Herbestemming kerken van het Kenniscentrum Vlaamse Steden, worden  meer dan 250 voorbeelden uit binnen- en buitenland getoond. 

De nieuwe functies zijn heel uiteenlopend: woningen, musea, een buurtcentrum, een bibliotheek, een boekenwinkel, restaurants, hotels, een cinema of theater, kantoren, een dansschool, een turnzaal, fitness, een skatehal, een circus - tot zelfs een trampolinekerk.

Bouwshift

Meer over Bouwshift