Foto Annie Spratt

Drie kaarsjes voor het Renovatiepact: nog werk aan de winkel

Foto Annie Spratt

In 2018 voert de Vlaamse overheid de Woningpas in. Dat is een digitaal paspoort voor je woning dat alle relevante informatie bevat waarover de overheid beschikt: van je energieverbruik, bodemtoestand en vergunde werken tot de woningkwaliteit. Ook het energieprestatiecertificaat (EPC) wordt opgewaardeerd. Toch mag het initiatief van de overheid hier niet stoppen, want intussen valt het aantal renovaties in Vlaanderen stil. Om de renovatiegraad op te krikken, is doortastend beleid nodig.

Het Renovatiepact: drie jaar later

Drie jaar na de lancering van het Renovatiepact, presenteerde het Vlaams Energieagentschap (VEA) vorige week vrijdag een stand van zaken. Twee vernieuwingen stonden in de kijker: de Woningpas en het vernieuwde energieprestatiecertificaat (EPC).

Woningpas

De Woningpas is een digitaal paspoort voor je woning dat alle relevante informatie bevat waarover de overheid beschikt: van je energieverbruik, bodemtoestand en vergunde werken tot de woningkwaliteit. Aanvankelijk zullen alleen de eigenaars en de bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen. Later kunnen ook bijvoorbeeld kopers, huurders, energiedeskundigen en architecten dat doen. Je kan op termijn ook zelf informatie toevoegen over energetische investeringen en daarna je energiescore updaten. De Woningpas wordt gelanceerd in het voorjaar van 2018.

EPC+

Ook het energieprestatiecertificaat (EPC) wordt in een nieuw jasje gestoken. Vandaag vind je in het EPC van je woning alleen gestandaardiseerde aanbevelingen. In het opgewaardeerde EPC+ staat hoe je de verschillende onderdelen van je woning (zoals je dak, spouwmuren, binnen- en buitenmuren) best renoveert om aan de langetermijndoelstelling voor 2050 te voldoen, wat de geschatte kostprijs is en hoe energie-efficiënt je woning ná de ingreep zal zijn. Net zoals bij elektro-apparaten krijgen woningen een energielabel. A (groen) staat voor een energiezuinige woning en F (rood) voor een niet-energiezuinige. De invoering van het EPC+, als onderdeel van de Woningpas, is gepland voor 1 januari 2019.

De Woningpas en EPC+ zijn nuttige stappen in het energiezuiniger maken van de Vlaamse woningen. Beide instrumenten zien er gebruiksvriendelijk en gedetailleerd genoeg uit om als koper of als bouwheer de juiste keuze te maken. Hopelijk reflecteert de energieprestatie van de woning zich binnenkort ook écht in de prijs.

Renovatiemarkt valt stil

Maar VEA presenteerde ook voor het eerst de manier waarop de Vlaamse overheid het Renovatiepact gaat monitoren. Hoe staat het met het aantal en de kwaliteit van de  renovaties in Vlaanderen? In afwachting van een Woningpas voor elke Vlaamse woning, die de exacte toestand zou weergeven, zal het VEA de renovatiegraad en renovatie-activiteit inschatten op basis van een hele reeks indicatoren: het aantal kredieten, het aantal renovatievergunningen, de verkoopscijfers van verwarmingstoestellen en isolatie, de uitbetaalde energiepremies en cijfers van de woningmarkt, enzovoort.

Het plaatje blijkt allesbehalve rooskleurig. Net nu we een versnelling nodig hebben, komt het aantal renovaties in Vlaanderen krakend en piepend tot stilstand.

Doortastend beleid nodig: enkele suggesties

Het laaghangende fruit is geplukt: iedereen die over de streep te trekken valt met een premie, heeft intussen wel zijn kans gegrepen. Om de renovatiegraad op te krikken, is doortastender beleid nodig. Enkele suggesties voor de beleidsmakers: verplicht een energierenovatie binnen drie jaar na verkoop. Scherp de energie-eisen van de Vlaamse wooncode of het energiedecreet aan in lijn met de ambities van het Renovatiepact, zodat ook huurders kunnen genieten van kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen. Verlaag de registratierechten bij aankoop van een energiezuinige woning. En verlaag het BTW-tarief voor renovaties en hernieuwbouw.

Energiebesparing

Meer over Energiebesparing