Duitse overheid toont haar economie de klimaatweg

De Duitse regering keurde begin deze week haar ‘Klimaschutzplan 2050’ goed. De regering ging in gesprek met de verschillende sectoren om tot een Klimaatactieplan te komen. Na anderhalf jaar onderhandelen kwam de regering en de bedrijfswereld tot een algemene doelstelling vergezeld van een ‘low carbon roadmap’ per sector. Een dergelijk kader biedt duidelijkheid over hoe de Duitse economie zal evolueren naar nuluitstoot.

Volg de Duitser

"Een ‘low carbon roadmap’ per sector. Een dergelijk kader biedt duidelijkheid over hoe de Duitse economie zal evolueren naar nuluitstoot."

Het plan is een vertaling van de langetermijndoelstelling 80-95% CO2-reductie tegen 2050 en 55% reductie tegen 2030 naar doelstellingen per sector. Met die tussentijdse doelstellingen wil de regering duidelijkheid bieden aan alle betrokken stakeholders. Die laatsten zullen er volgens de milieuminister Hendricks op vooruitgaan. Zij ziet dit plan als een driver voor de modernisering van de economie, groei in werkgelegenheid en versterkte competitiviteit op de wereldmarkt. 

Energie

Voor de omslag in het energiesysteem roept de regering een commissie in het leven. Die moet de regio’s en industriële sectoren helpen om de transitie te maken naar een energiesysteem zonder steenkool tegen 2030. Het plan spreekt niet officieel over het einde van steenkool, maar over een CO2-reductie van +60% in het energiesysteem. Daarvoor is een sterke groei nodig van hernieuwbare energie. Ook daar blijft het plan eerder vaag over.

Transport

Het plan sprak in de ontwerpfases nog over het einde van de wagen op diesel, benzine en aardgas tegen 2030. Vanaf dan zouden enkel personenvoertuigen zonder uitstoot toegelaten worden op de Duitse markt. Die ambitie is echter verwaterd. In de uiteindelijke versie is sprake van verschillende alternatieve aandrijftechnieken. Wel wordt er een CO2-reductiedoelstelling van +40% vooropgesteld.

Gebouwen

De roadmap in de gebouwensector moet leiden tot een reductie in CO2-uitstoot met 66-67% tegen 2030. Tegen 2050 moet de sector bijna klimaatneutraal zijn. Dit wil de regering verkrijgen met energiestandaarden voor nieuwbouw, langetermijnstrategieën voor renovatie en uitfaseren van verwarming op fossiele brandstoffen. Tot slot wordt onderzocht of ondersteuning voor huizen die energie opwekken in plaats van gebruiken, mogelijk is.

Industrie

In het klimaatactieplan ijvert de Duitse overheid voor een sterk emissiehandelssysteem op Europees niveau met een prijs voor uitstootrechten die hoog genoeg is zodat de industrie inzet op efficiëntie en klimaatneutrale productiemethoden. In die sector stelt Duitsland een reductie van 49-51% voorop. Om dat te bekomen, komt er een programma dat onderzoek, ontwikkeling en marktintroductie van klimaatneutrale productiemethoden ondersteunt.

Landbouw

Landbouw is net zoals bij ons in Vlaanderen een moeilijk politiek thema, zo blijkt. De reductiedoelstelling legt de Duitse overheid op 31-34%, met een focus op emissiereductie door een betere opvang en verwerking van mest. Ook zal de regering aandacht vragen voor besliste klimaatregelen in het Europees landbouwbeleid. Vermindering van de veestapel komt niet aan bod.

Landbouw

Meer over Landbouw