Europese Commissie wil meer energie besparen

Uit een document dat deze week uitlekte in de pers, blijkt dat de Europese Commissie de energiebesparingsdoelstelling voor 2030 wil opschroeven. De doelstelling van 27% energiebesparing, zoals voorgesteld in het energie- en klimaatpakket dat in 2014 op tafel kwam, zou worden opgetrokken naar een bindende doelstelling van 30%. Een stap in de goede richting - maar nog niet genoeg om de klimaatopwarming te stoppen.

Hogere ambitie voor 2030

Vandaag geldt in Europa een niet-bindende doelstelling van 20% energiebesparing tegen 2020. De Europese Commissie publiceert volgende maand een nieuw voorstel van energie-efficiëntierichtlijn. Die richtlijn moet de ambitie van Europa ook na 2020 energie te besparen waarmaken.

Uit gelekte documenten blijkt nu dat de Commissie die doelstelling wil vastleggen op 30% tegen 2030. Hiermee verhoogt de Europese Commissie het oorspronkelijke voorstel van 27% energiebesparing, zoals vooropgesteld in het energie- en klimaatpakket van 2014. Bovendien wil ze de doelstelling - in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel - bindend maken: wie de doelstelling niet haalt, zal juridische gevolgen ondervinden.

Meer zin in energiebesparing

Het draagvlak voor energiebesparing is sinds 2014 meer en meer gegroeid. De Europese Unie wil maar al te graag haar importafhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit landen zoals Rusland terugdringen. Bovendien wil de Unie meer werkgelegenheid creëren. Energiebesparing helpt die twee doelstellingen waar te maken.

Het Europese Parlement had dit al begrepen en stelde eerder al een energiebesparingsdoelstelling van 40% voorop. Onderzoek wijst immers uit dat dit het kostenefficiënt potentieel is voor Europa. Bovendien is meer energiebesparing broodnodig in de strijd tegen de klimaatverandering.

Meer ambitie voor energiebesparing ligt ook binnen bereik. Het feit dat Europa de doelstelling van 20% energiebesparing tegen 2020 al in 2014 haalde, toont aan dat we makkelijk nog veel meer energie kunnen besparen. 

Energiebesparing

Meer over Energiebesparing