ExxonMobil krijgt jaarlijks 1 miljoen euro te veel uit Vlaams klimaatfonds

Oliebedrijf ExxonMobil ontvangt jaarlijks rond de 1,4 miljoen euro uit het Vlaams klimaatfonds van minister Schauvliege. Bond Beter Leefmilieu (BBL) onderzocht die geldstroom en daaruit blijkt dat ExxonMobil jaarlijks 1.000.000 euro te veel krijgt uit dat klimaatfonds. BBL vraagt minister Schauvliege om alle steun aan ExxonMobil onmiddellijk stop te zetten en ook de regeling voor staatssteun te herzien. BBL lanceert vandaag een petitie om zijn vraag kracht bij te zetten.

“ExxonMobil krijgt jaarlijks een cadeau van 1.000.000 euro klimaatgeld zonder tegenprestaties of werkelijke kosten. Dat is te gek voor woorden. ExxonMobil veroorzaakt de klimaatverandering met haar kernactiviteit: olie produceren. Het bedrijf remt wereldwijd klimaatactie af. Minister Schauvliege moet de steun onmiddellijk intrekken en de regeling herzien,” zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

ExxonMobil krijgt 1,4 miljoen euro om de CO2-kosten die zijn doorgerekend in haar elektriciteitsrekening te vergoeden. Zo wil de Vlaamse regering naar eigen zeggen voorkomen dat het bedrijf verhuist naar een regio waar er geen CO2-kosten zijn. 

CO2-kost ExxonMobil bedraagt hoogstens 400.000 euro

De CO2-inhoud van de Belgische elektriciteitsproductie bedraagt 0,21 ton/MWh. De Vlaamse overheid rekent voor haar steun echter met een emissiefactor van 0,76 ton/MWH. Exxon krijgt dus jaarlijks bijna 4 keer de CO2-kost in haar elektriciteitsrekening vergoed uit het Vlaamse klimaatfonds van minister Schauvliege. 

Bovendien is zelfs de 400.000 euro werkelijke kosten vergoeden, klimaatgeld verspillen, vindt BBL. ExxonMobil maakte de afgelopen jaren tussen de 500.000 miljoen en 3 miljard euro winst in België. De idee dat Exxon zou vertrekken voor een beperkte CO2-kost is bij de haren gegrepen. “De Vlaamse overheid kiest ervoor om de winst van oliebedrijf ExxonMobil in België met 0,08% op te krikken. Ze kan dat klimaatgeld beter gebruiken om ondernemingen die voorlopen in de energietransitie een duw in de rug te geven,” zegt Mathias Bienstman.

Ook regeling staatssteun moet  herzien worden

BBL vraagt de minister om alle steun aan ExxonMobil onmiddellijk stop te zetten. Bovendien moet ook de regeling die de staatssteun mogelijk maakt, herzien worden. Dat kan, want het dossier ligt momenteel voor op Europees niveau als onderdeel van de hervorming van de Europese Emissiehandel (ETS genaamd) tussen 2020 en 2030.

Bond Beter Leefmilieu lanceert vandaag een petitie om zijn vraag kracht bij te zetten.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid