Foto Ales Krivec

Grond voor nieuwe bossen, maar zonevreemde bossen blijven bedreigd

Foto Ales Krivec

Comedian Wouter Deprez bond twee jaar geleden de kat de bel aan. In het boscompensatiefonds zitten vele miljoenen. Iedereen die bos kapt moet geld in het fonds stoppen. Helaas werd dit geld maar voor een klein deeltje gebruikt. Daar is nu verandering ingekomen. De aankoop van gronden voor meer dan 10 miljoen euro heeft de historische achterstand weggewerkt. 

De meest waardevolle zonevreemde bossen echter wachten nog steeds op een oplossing. Dit zijn bossen die aangeduid zijn als woon- of industriegebied. Die mogen dus, mits compensatie, nog altijd gekapt worden. Drie jaar geleden al werd bescherming beloofd, maar het blijft wachten tot de regering de kaart met te beschermen bossen vastlegt. 

Hoeveel bos komt er bij?

Wie een vergunning krijgt om bos te kappen in Vlaanderen, moet zelf nieuw bos aanplanten of geld neertellen voor de compensatie van het gekapte bos. Die vergoeding komt terecht in het boscompensatiefonds, en dient om elders nieuw bos aan te planten. Vele miljoenen uit dat fonds bleven gedurende jaren ongebruikt. Maar nu wordt er eindelijk grond mee aangekocht. 

In het Vlaams parlement gaf minister Joke Schauvliege meer uitleg over de grondaankopen met het geld uit het boscompensatiefonds. De Administratie Natuur en Bos keurde voor 8,2 miljoen euro aan grondaankopen goed, voor een aan te kopen oppervlakte van 170 hectare. De Vlaamse Landmaatschappij koopt voor 1,2 miljoen euro 22,5 hectare aan, voor bebossing in landinrichtingsprojecten. Gemeentebesturen en private eigenaars kopen met de middelen van het Boscompensatiefonds 30 hectare. Het totaal aan bebossingsprojecten bedraagt iets meer dan 10 miljoen euro, wat de besteding inhoudt van zowel de historisch opgebouwde reserve als de inkomsten van 2016 uit het fonds.

Kappen van bossen duurder

Verder keurde de Vlaamse regering een verhoging goed van het basisbedrag voor het rooien van bossen. Het bedrag gaat van 19.800 euro per hectare naar 35.000 euro per hectare. Bovendien zal dat bedrag in de toekomst ook geïndexeerd worden. 

De stijgende grondprijzen maakten de verhoging van de bijdrage noodzakelijk. Ook het Rekenhof drong daar op aan. Met de extra eigen middelen zal de Administratie Natuur en Bos nieuwe stadsrandbossen aanleggen. 

Zonevreemd bos onbeschermd

In Vlaanderen liggen heel wat waardevolle, maar zonevreemde bossen. Bossen die op het gewestplan aangeduid zijn als woon- of industriegebied en daardoor kunnen gekapt worden, mits compensatie. Exact drie jaar geleden werd het ‘Actieplan zonevreemde bossen’ gelanceerd. De meest waardevolle bossen zouden hiermee definitief beschermd worden. Drie jaar na datum blijft het echter wachten tot de regering de kaart met te beschermen bossen eindelijk in openbaar onderzoek laat gaan en definitief vastlegt. 

Bouwshift

Meer over Bouwshift