Het energiedebat verdraagt geen uitstel meer

De komende maanden zijn cruciaal in het uittekenen van het energielandschap van de toekomst. Volgende week al komt federaal minister van Energie Marghem met een eerste publieke consultatie rond het energiepact. Tegen het einde van het jaar moet dit leiden tot een akkoord tussen de verschillende regeringen over de energietoekomst van ons land. Het belang van dit pact kan moeilijk onderschat worden. België heeft meer dan ooit nood aan een duidelijke, gedragen visie over de vergroening van de energievoorziening. 

Leren uit het traject naar 2020

De afgelopen weken werd duidelijk dat het voor Vlaanderen nog een stevige uitdaging is om de doelstellingen ‘hernieuwbare energie 2020’ te halen. Dat komt door verkeerde keuzes uit het verleden en de kater van de oversubsidiëring van zonnepanelen. Op de keuze voor grootschalige, dure en vervuilende biomassacentrales kwam de regering terecht terug. Maar nu moet ze het gat dat valt op korte termijn dichten. Of nog: het eerst laten ontsporen en dan abrupt afbouwen van de ondersteuning voor zonnepanelen, heeft de markt de dieperik ingejaagd. Nu pas trekt ze terug aan. Dergelijk stop-en-go-beleid is rampzalig voor een stabiel investeringsklimaat. Een heus inhaalmanoeuvre dringt zich dus op.

Inspanningen op alle domeinen

Tegen het einde van dit jaar moet België een blauwdruk hebben voor het energiebeleid van de komende decennia. En dat is niets te vroeg. De doelstellingen voor het klimaat- en energiebeleid tegen 2030 vragen een coherent beleid en vergen inspanningen op alle vlakken. Wat ons betreft: meer groene warmte via warmtepompen en warmtenetten, minder gereden kilometers en de gereden kilometers dan liefst zoveel mogelijk emissievrij. Maar bovenal: veel energiebesparing en hernieuwbare energie. Om die hernieuwbare energie zuurstof te geven, moeten de kerncentrales dicht voor 2025. Hun inflexibiliteit staat de uitbouw van een toekomstbestendige energiemix in de weg. Bovendien verhinderen ze op dit moment investeringen in nieuwe elektrische productiecapaciteit.

Meer hernieuwbare energie én een kernuitstap

De wet voorziet nu dat de laatste kerncentrale in 2025 sluit. Tegenstanders van de kernuitstap blijven zeggen dat het licht na de sluiting zal uitgaan, maar studies zoals die van ELIA wijzen erop dat zoiets niet het geval hoeft te zijn als we nú werk maken van de nodige voorbereidingen. De federale regering met N-VA, CD&V en Open VLD heeft al cruciale jaren verloren. Om de energietransitie te financieren, stappen we ook best af van het beleid om alle kosten af te wentelen op het elektriciteitsgebruik. Daarom moet het Energiepact het idee van een CO2-heffing verder uitwerken, zodat fossiele brandstoffen eindelijk kunnen bijdragen aan de transitie naar een hernieuwbare energietoekomst. 

Energiebesparing

Meer over Energiebesparing