Na dagvaarding Vlaamse regering ook procedure tegen “illegaal” federaal pesticidenbeleid

Drie milieuverenigingen (Bond Beter Leefmilieu, Pan Europe en Nature & Progrès) trekken samen naar de Belgische Raad van State om de toelating van twee risicovolle pesticiden aan te vechten. Beide worden bestempeld als zeer risicovol voor onder meer vissen, bijen en waterinsecten en werken op basis van een stof die zo schadelijk is dat ze enkel op de Belgische markt kan komen na een grondige evaluatie. Dat gebeurde deze keer niet. 

Vijf natuur- en milieuorganisaties (Natuurpunt, BBL, Velt, Dryade en WWF) dagvaardden eerder dit jaar de Vlaamse regering omdat haar pesticidenbeleid niet in lijn is met de Europese wetgeving. Nu stapt Bond Beter Leefmilieu samen met de Europese ngo Pan Europe en de Waalse vzw Nature et Progrès naar de Belgische Raad van State om ook het zwakke federale pesticidenbeleid aan te vechten. De toelating van twee risicovolle bestrijdingsmiddelen (Aphicar 100 en Sherpa 100) is niet in overeenstemming met de Europese wetgeving, stellen de ngo’s.

De twee bestrijdingsmiddelen waarop de ngo’s focussen bevatten de stof cypermethrine. In België wordt cypermethrine gebruikt om onder meer bladluizen, rupsen en kevers te bestrijden. Volgens EFSA, het Europese voedselveiligheidsagentschap, is de stof echter “high risk” voor waterdieren, bijen en geleedpotigen. Ze werd dan ook in 2021 door de Europese Unie bestempeld als één van de meest risicovolle stoffen voor gezondheid en het milieu, en belandde op de lijst van stoffen die men zo snel mogelijk volledig wil uitfaseren en vervangen door minder schadelijke alternatieven. Een product mag bijgevolg enkel nog deze stof bevatten wanneer er geen veiliger alternatief bestaat. Maar van die evaluatie was in dit geval geen sprake.

De federale overheid heeft zelfs niet de moeite genomen om een vergelijkende beoordeling uit te voeren van de twee pesticiden. Ze heeft zelfs niet onderzocht of er mogelijke alternatieven zijn", stelt Heleen De Smet, beleidsmedewerker landbouw en voeding bij Bond Beter Leefmilieu. “Het pesticidenbeleid is Belgische absurditeit op zijn best: de toelating van pesticiden wordt federaal bepaald, maar het gebruik ervan zit Vlaams. Door juridische stappen te nemen richting beide regeringen, willen we een duidelijk signaal geven: de naleving van de Europese wetgeving is een minimum om de gezondheid en biodiversiteit in België te beschermen."

In januari werd België vanuit Europa nog veroordeeld voor haar wankel pesticidenbeleid. Het Europese Hof van Justitie stelde dat minister van Landbouw Clarinval onterecht uitzonderingen blijft vragen om het gebruik van de verboden pesticiden, de “bee killing neonics”, toe te laten. “Het Europese hof van Justitie gaf in januari de milieuorganisaties gelijk door deze jaarlijks terugkerende uitzonderingen te verbieden. Dat kan onmogelijk zonder gevolg blijven.” meent Heleen De Smet.

Pesticiden Natuurpunt Velt WWF Dryade

Meer over Pesticiden