Realiseer emissievrije grootsteden tegen 2030: het einde van verkeerslawaai en luchtvervuiling | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Realiseer emissievrije grootsteden tegen 2030: het einde van verkeerslawaai en luchtvervuiling

Hoe kunnen regeringsleiders de switch naar een duurzame toekomst realiseren? BBL-beleidsmedewerkers kruipen in de huid van een Minister voor de Toekomst en inspireren onze politici.

Laurien Spruyt

Laurien wil als Minister voor de Toekomst onze mobiliteit verschonen en weer vlot trekken. Het is moeilijk uit te maken wat sterker is: het netwerk of de kennis van zaken van deze gedreven bio-ingenieur. Ze doet dit voorstel omdat ook wie in de stad woont, recht heeft op rust en propere lucht.

Luchtvervuiling verkort levensduur

Als je in de stad of aan een drukke weg woont, weet je het wel: de luchtkwaliteit kan beter, op zijn zachtst gezegd. De grote boosdoeners zijn fijn stof en stikstofoxiden (NOx). Een op de vijf Vlamingen woont in een omgeving met hoge PM10-waarden (fijn stof kleiner dan 10 micrometer). En maar liefst 95 procent van ons allemaal woont in een gebied met te hoge PM2.5-waarden (fijn stof kleiner dan 2,5 micrometer). De impact van die vervuiling is duidelijk merkbaar: in Vlaanderen sterven elk jaar 4.100 mensen te vroeg door PM2.5, stikstofdioxide veroorzaakt jaarlijks 1.800 tot 3.600 vroegtijdige sterfgevallen.

Gezondheidsproblemen door lawaaioverlast

Vandaag wordt een op de drie Vlamingen blootgesteld aan te veel lawaai, vooral van autoverkeer. Na luchtverontreiniging is geluidshinder de belangrijkste factor van gezondheidsproblemen door milieuvervuiling: te veel lawaai leidt tot slaapverstoring, stress en hart‐ en vaatziekten. Laten we dit probleem dan ook veel ernstiger nemen.

Maak stadscentra emissievrij

Daarom stellen we voor om van onze steden bakens van rust en schone lucht te maken. De streefdatum: 2030. Tegen dan laten we hier enkel fietsen, steps, voetgangers, elektrisch openbaar vervoer en elektrische wagens toe. In Nederland mikken ze zelfs op 2025 voor zulke emissievrije stadscentra. 

Concreet maken we dat als Vlaamse overheid waar door steden het recht te geven emissievrije zones in te voeren wanneer ze dat zelf willen. Een tweede optie is het decreet over de lage-emissiezones aanpassen, zodat in 2030 enkel nog emissievrije voertuigen en hybride voertuigen in elektrische modus de stedelijke kernen kunnen binnenrijden. 

 

Nog meer oplossingen?

Surf naar FacebookTwitter en Ministerie voor de Toekomst, volg alle Ministers voor de Toekomst en word er vooral ook zelf een: deel je idee met de hashtag #ministerievoordetoekomst.

Laurien Spruyt

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Mobiliteit en Klimaat

Duidelijk gestructureerd en met kennis van zaken vertelt bio-ingenieur Laurien Spruyt je alles over de klimaatverandering en wat we eraan kunnen doen. Ook heeft ze verstand van luchtvaart, elektrisch vervoer en waar we met onze mobiliteit naartoe moeten.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit