Right to Repair Europe eist dat smartphones duurzamer en herstelbaar worden

Donderdag 20 februari verzamelden een tiental actievoerders van de Europese campagne Right to Repair voor het Europees Parlement. Rond het lijk van een dode smartphone brachten ze de meest voorkomende doodsoorzaken van smartphones in beeld: gebarsten schermen, batterijproblemen, kapotte laadpoorten, gebrekkige updates. Ze riepen de Europese Unie op om ervoor te zorgen dat smartphones langer leven en makkelijker te repareren zijn. 

Smartphones worden gemiddeld na 2 jaar vervangen

De Right to Repair campagne focust dit voorjaar op smartphones omdat die toestellen bij onze meest vervuilende producten horen. Alleen al in Europa bedraagt de jaarlijkse klimaatimpact van smartphones meer dan 14 miljoen ton CO2-equivalent. Dat komt onder andere omdat gebruikers hun smartphones gemiddeld al na 2 jaar vervangen. Uit Europees onderzoek blijkt nochtans dat de meeste consumenten hun toestellen nochtans liever langer zouden gebruiken. Dat illustreert ook de petitie ‘Long Live My Phone’, die de actievoerders lanceerden. Op enkele weken tijd verzamelden ze meer dan 10.000 handtekeningen. Maar producenten maken het erg duur en soms onmogelijk om een scherm, batterij of laadpoort te vervangen. Ook een gebrek aan software updates kunnen de levensduur van een smartphone verkorten. Zo worden gebruikers verplicht om voor een nieuw toestel te kiezen. 

“Als alle Europeanen hun smartphone één jaar langer zouden gebruiken, dan zouden we 2 miljoen ton aan CO2-uitstoot besparen, wat hetzelfde is als één miljoen auto’s van de weg halen,” vertelt Rosalie Heens van Right to Repair Europe.

Unieke kans 

Begin maart publiceert de EU het Actieplan Circulaire Economie en het Ecodesign Working Plan. Right to Repair Europe wil dat de EU de duurzaamheid en herstelbaarheid van smartphones daarin opgeneemt. Dat zou de weg vrijmaken om smartphone producenten te verplichten toestellen zo te ontwerpen dat ze gedemonteerd kunnen worden zonder ze kapot te maken, om betaalbare reserveonderdelen en reparatiehandleidingen beschikbaar te stellen aan alle herstellers en consumenten, om langdurig beveiligingsupdates te voorzien en om de levensduur van smartphones te verlengen. 

Rosalie Heens: “Elke poging om de levensduur en herstelbaarheid van smartphones te reguleren botst op hevige weerstand van de producenten. Totnogtoe slaagden ze erin om elk wetgevend initiatief in de kiem te smoren. Dat willen we deze keer niet laten gebeuren.”

De actie is een initiatief van  

De actie is een initiatief van de Europese organisatie Right to Repair - www.repair.eu

In België wordt Right to Repair ondersteund door Netwerk Bewust Verbruiken, Repair&Share, Repair Together, Catapa, Bond Beter Leefmilieu, EEB - European Environmental Bureau en ECOS - European Environmental Citizens' Organisation for Standardisation. 

Circulaire businessmodellen De Transformisten Repair&Share

Meer over Circulaire businessmodellen