Zo maak je als bedrijf je wagenpark elektrisch

Tegen 2026 moeten in België alle bedrijfsauto's elektrisch zijn. Dat 5,3 % van de nieuw ingeschreven bedrijfswagens vandaag elektrisch is, toont alvast een kleine kentering. Maar er is nog werk aan de winkel. Waarom zet je als bedrijf best nu al de stap en hoe doe je dat concreet?

Vanaf 2026 genieten enkel nog elektrische wagens (EV’s) een belastingvoordeel. Het afbouwscenario hiervoor start al in 2023. Als bedrijf is het dus belangrijk om deze overgang vandaag nog voor te bereiden. Zelf haal je er financieel voordeel uit en verklein je je eigen ecologische voetafdruk. Tegelijk maak je de weg vrij voor anderen. Je creëert meer elektrische wagens  op de tweedehandsmarkt en je vergemakkelijkt de aankoop ervan voor privépersonen.

Hoe ga je aan de slag?

Preparation is key. Bereid je grondig voor. 

  • Maak een grondige financiële analyse. Wat is de aankoopprijs van elektrische voertuigen en wat zijn belastingvoordelen? Het is goed om hier op voorhand een zicht op te hebben.
  • Maak ook een technische analyse. Hoeveel laadpalen zijn noodzakelijk en wat is de energiecapaciteit van de onderneming? Hoeveel werknemers kunnen er thuisladen en waar plaats ik de laadpalen bij de organisatie,...?
  • Bereid de organisatie voor op de implementatie van elektrische voertuigen. Onderzoek welke EV bij de organisatie past. Verschillende types verplaatsingen vertalen zich beter in specifieke voertuigen. Pas ook je wagenbeleid aan in functie van de EV’s.
  • Ga na welke laadpalen jij nodig hebt. Ga op basis van parkeertijden van elektrische wagens na welke laadpalen voor jou geschikt zijn: reguliere laadpalen, toch snelladers of ultrasnelladers? Ga zeker voor slimme laadinfrastructuur.
  • Zet in op veranderingsmanagement. Overschakelen naar EV’s is een verandering. Bereid je personeel hier zo goed mogelijk op voor door infosessies en opleidingen te voorzien. En transparant te communiceren.

Meer info over elektrisch rijden

 

Op 17 december organiseerden we samen met Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Fietsersbond een digitale inspiratiedag over duurzame bedrijfsmobiliteit. We inspireerden en informeerden 155 werkgevers en werknemers over duurzame bedrijfsmobiliteit en deelden kennis en goede praktijken. Herbekijk hier de sessie over de vergroening van je wagenpark:

De elektrificatie van het wagenpark staat voor de deur;  tegen 2026 moeten in België alle bedrijfsauto's elektrisch zijn; Vlaanderen breidt dat uit naar alle nieuwe wagens vanaf 2029. Marie Desrousseaux en Erwin Cornelis, resp. beleidsexpert mobiliteit en energie bij Bond Beter Leefmilieu, schetsen de context en wijzen op de voordelen en uitdagingen voor bedrijven. Vervolgens reikt Jochen De Smet, voorzitter van EV Belgium de deelnemers handvaten aan om binnen hun organisatie aan de slag te gaan met de elektrificatie van transport.

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens