Liggen we op koers naar 100% elektrische wagens?

Elektrisch rijden verlaagt de milieu- en klimaatimpact van onze mobiliteit drastisch. Daarom streven overheden naar een markt waarin 100% van de nieuw verkochte wagens elektrisch rijdt. Loopt de omschakeling van auto’s met fossiele brandstof naar elektrisch aangedreven wagens vlot? Wat kan Vlaanderen doen om dat maximale marktaandeel sneller te realiseren?

De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om vanaf 2029 geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor meer toe te laten.

Lees verder onder de afbeelding.

❓ WAT? 

Transport & Mobility Leuven maakte een voorspelling voor het marktaandeel van de nieuw verkochte elektrische wagens in 2029 en 2035, op basis van het marktaandeel van elektrische wagens tussen 2022 (12%) en 2023 (22%).

💡 WAAROM? 

De Vlaamse Regering wil dat alle nieuwe wagens elektrisch rijden in 2029, Europa mikt op 2035. Deze berekening brengt in beeld of we goed op weg zijn om deze doelstellingen te behalen.

❓ HOE? 

De toename van het marktaandeel van elektrische wagens tussen 2022 en 2023 (9,9%) wordt lineair geëxtrapoleerd tot 2029 en 2035.

👉 Meer weten over de methode? Bekijk deel 2.2 van het rapport.

WAAROM EEN WAARSCHUWING?

Als de huidige trend zich verderzet, behalen we een marktaandeel van 82% in 2029 en 100% in 2035. Dat is ver onder de Vlaamse doelstelling. 

👉 De meer gedetailleerde resultaten lees je in deel 3.2 van het rapport.

❗ BELANGRIJK

Bij de bedrijfswagens loopt de elektrificatie vlot, dankzij de nieuwe fiscale regeling waarbij vanaf 2023 enkel nog emissievrije wagens 100% aftrekbaar zijn.

De particuliere markt verdient extra aandacht. Zo was in 2023 nog 93% van de nieuwe privéwagens een fossiele wagen. In april 2024 was dit 89%, ondanks de tijdelijke aankooppremie voor elektrische wagens. Dat is nog erg ver van de Vlaamse doelstelling om vanaf 2029 geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor meer te verkopen.

De uitfasering van verbrandingsmotoren in de lage-emissiezones (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen en Gent) zal een impact hebben op de aankoopbeslissing van particulieren, maar er is extra beleid nodig om te zorgen dat ook de privéwagens elektrisch rijden. 

Gelukkig komen er al steeds meer elektrische modellen op de markt. 

👉 Een overzicht van de reeds bestaande Europese, Belgische en Vlaamse maatregelen om elektrisch autorijden te bevorderen, vind je in deel 3.4 van het rapport.

🌱 WAT MOET ER VERANDEREN? 

Om op koers te liggen naar een marktaandeel van 100% elektrische wagens in 2029 is er een serieuze versnelling nodig, met extra aandacht voor de privéwagens. 

Via de nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens komen er veel elektrische wagens in omloop. Voorlopig vertrekken ze na hun eerste leven vaak naar het buitenland. Willen we deze wagens hier houden, dan moet er ingezet worden op een sterke en betrouwbare tweedehandsmarkt. Dat kan onder meer via een batterijgarantiefonds en meer inzicht in en transparantie over de staat van de batterij in tweedehandswagens. 

Om meer betaalbare modellen naar de tweedehandsmarkt te laten vloeien, moet de aftrekbaarheid van bedrijfswagens zodanig begrensd worden dat bedrijven meer op kleinere en goedkopere modellen inzetten.

Een sociaal leaseprogramma, zoals in Frankrijk, geeft ook mensen met een kleiner budget toegang tot elektrisch rijden. Door hierbij te sturen naar kleine elektrische modellen wordt de elektrische transitie veel haalbaarder: grondstoffen en energie worden efficiënter gebruikt én het verkeer wordt veiliger. 

 

📊 Databronnen: de cijfers over de nieuwe inschrijvingen van elektrische wagens en het totale aantal inschrijvingen van personenauto's in Vlaanderen zijn afkomstig van Statbel

Download hier de datareeks van de marktaandelen voor elektrische wagens. 

Een vraag over elektrisch autorijden? Neem een kijkje op onze pagina met veelgestelde vragen.

START BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Totale kostprijs | Marktaandeel | Aantal laadpalen | Spreiding laadpalen | Uitfasering fossiel

Let op: Om tot duurzame mobiliteit te komen, zijn in de eerste plaats ook minder en andere verplaatsingen nodig.

Hiervoor is een drastische verbetering van onze ruimtelijke ordening, en een sterke inzet op de fiets en het openbaar vervoer cruciaal.