Klimaat en private ontwikkeling

De provincie Vlaams-Brabant streeft naar een klimaatneutrale toekomst. Om die doelstelling te behalen, zijn structurele investeringen noodzakelijk, ook uit de private sector.

'Klimaat en private ontwikkeling' is een project van Bond Beter Leefmilieu en de Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP), in partnerschap met Provincie Vlaams-Brabant. Het richt zich tot de Vlaams-Brabantse gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden en meer slagkracht willen ontwikkelen om met een private ontwikkelaar in gesprek te gaan, zodat bij private projectontwikkelingen op hun grondgebied de nodige klimaatmaatregelen doorgevoerd kunnen worden. 

Gemeenten kunnen samen met VRP en Bond Beter Leefmilieu een traject uitbouwen waarin één privaat project dat een ruimtelijke uitdaging vormt voor de gemeente, vóór de vergunningsfase onder de loep genomen wordt. Denk maar aan appartementen, zorgwoningen, invulling van leegstaande gebouwen in de binnenstad, brownfieldontwikkelingen, RUP’s … De kernvraag die we samen zullen beantwoorden is: hoe kan je als gemeente bij deze private projecten streven naar klimaatneutraliteit?

In dit project zijn we na onze projectoproep met Landen en Overijse aan de slag gegaan in het begeleidingstraject. In de afgelopen twee workshops bekeken we duurzame thema's zoals gedeelde mobiliteit, groene energie en warmte oplossingen en circulair watergebruik. We onderzochten ook de geschikte stedenbouwkundige instrumenten voor hun cases en hun impact om mogelijke ontwerp scenario's. In de individuele sessies gaan we dieper in op de onderhandelingsmogelijkheden en naar de ambities van de gemeenten. 

Dat alles resulteerde in deze leidraad.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van