Onderhandelen voor klimaatambitie in private stedenbouwkundige ontwikkelingen

Een bouwshift in Vlaanderen is noodzakelijk. Zoniet komen we hopeloos in de problemen met wateropvang en droogte en verliezen we biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Bovendien blijkt onze typische verspreide bebouwing (ook wel Urban Sprawl genoemd) te leiden tot een enorme auto-afhankelijkheid (wat resulteert in te grote CO2-uitstoot, files, verkeersslachtoffers), een grote maatschappelijke kost (door het aantal bijkomende meter bestrating en riolering) en de minder efficiënte organisatie van diensten als onderwijs en openbaar vervoer. Onze kernen kwalitatief verdichten en de open ruimte die ons rest voorbehouden voor landbouw en natuur, is absoluut noodzakelijk.

Samenwerken met lokale ontwikkelaars is hierbij essentieel. Lokale besturen gaan, soms nog wat onwennig, aan de slag met deze nieuwe praktijk van ‘onderhandelingsstedenbouw’. Waar hebben zij nood aan en wat kunnen we hieruit leren? Dat waren de vragen waarmee Bond Beter Leefmilieu en De Vereniging voor Ruimte en Planning mee naar de Provincie Vlaams-Brabant stapten. Het antwoord op die vragen vind je in deze leidraad.

Doel van deze leidraad is om bij te dragen aan de professionaliteit van lokale besturen. We willen ambtenaren handvaten aanreiken en mandatarissen inspireren. We willen er samen met hen voor zorgen dat klimaatneutraal ontwikkelen het nieuwe normaal wordt in Vlaanderen.

Dit is een ‘leidraad voor vergunningsverleners’. Die zijn in eerste instantie omgevingsambtenaren en mandatarissen, zij die vergunningsaanvragen evalueren. We richten ons met de leidraad ook tot de collega’s van andere diensten en niet in het minst tot projectontwikkelaars zelf, omdat goede samenwerking essentieel is om werk te maken van klimaatgerichte projectontwikkeling. 

Bouwshift Klimaat en private ontwikkeling

Meer over Bouwshift