#morgenbegintvandaag

  • Tijd voor veiligere wegen!
  • Meer lokale voeding op ons bord!
  • Tijd voor meer internationale treinen!
  • Tijd om duurzaam renoveren te stimuleren!
  • Tijd om lokale ondernemers alle kansen te geven!

Na corona is niets nog hetzelfde. De pandemie deed ons stilstaan bij onze manier van leven, en het bezorgde ons inzichten over thema's als fietsplezier, gezond eten, vlot reizen, comfortabel wonen en lokale economie.  

Een project van Bond Beter leefmilieu in samenwerking met