Duitsland wil stevige taks op vlees

Het Duitse federale milieuagentschap (UBA) pleit onomwonden voor een belasting op voedingsproducten afkomstig van dierlijke productie. Het produceren van deze voedingsmiddelen weegt immers zwaar op ons leefmilieu. Het idee is een btw-verhoging van 7 naar 19 procent op dierlijke producten. 

Bij de Duitse politiek is er voorlopig weinig enthousiasme over deze aanbeveling. Toch is het een belangrijk signaal: steeds meer officiële organen plaatsen vraagtekens bij het huidige landbouwsysteem. Onze overheden oversubsidiëren momenteel immers een landbouwvorm die vooral gestoeld is op dierlijke productie. 

Vlees, de belasting op ons milieu

En dan rijst de vraag: waarom eigenlijk? We kunnen niet meer naast de klimaatverandering kijken, en toch subsidiëren we een sector die sterke emissies met zich meebrengt, op het vlak van broeikasgassen én mest. 

De vervuiler betaalt 

Een heffing op dierlijke producten kan deze scheefgetrokken situatie rechtzetten. Deze belasting zal werken via het ‘de vervuiler betaalt’-principe: de opbrengst investeren we in een nieuw, duurzaam landbouwmodel en zo kunnen de prijzen voor duurzamere voedingsmiddelen naar beneden.

Het resultaat: een verschuiving naar meer plantaardige voedingspatronen. En dat is niet alleen positief voor het milieu, maar ook de kosten voor onze sociale zekerheid worden zo op dieet gezet. 

Kies de goede verpakking

Vlees is toch een fantastisch voedingsproduct vol goede nutriënten? Fout: eigenlijk is het een ongezonde ‘verpakking’ voor een aantal interessante voedingsstoffen. Die kun je net zo goed halen uit plantaardige voeding.

Het gewicht van vlees

Johan Aelbrecht publiceerde de harde cijfers onlangs in zijn boek ‘Het gewicht van vlees’. Een transitie naar een meer plantaardige voeding verkleint de kans op hart en vaatziekten, op diabetes type 2 en op kanker. Dit zou onze sociale zekerheid een jaarlijkse besparing kunnen opleveren van 1,37 miljard euro per jaar of 157 euro per persoon per jaar. Dit is de belasting die we vandaag betalen door foute voedingskeuzes. 

Tel bij dit bedrag nog de milieukosten en deze financiële dikbil neemt nog verder in omvang toe. Laten we deze absurde situatie naar de slachtbank brengen en kiezen voor een duurzame, gezonde, meer plantaardige toekomst.

Landbouw Plantaardige voeding

Meer over Landbouw, Plantaardige voeding