CC Wallpaperflare

Farm2Fork: een plan om voeding van boer naar bord te krijgen is er, nu nog van Europa naar Vlaanderen

CC Wallpaperflare

De Europese Commissie stelde vorige week zijn voedingsvisie Farm2Fork voor. Hiermee zetten Timmermans en co de krijtlijnen uit over hoe een duurzaam Europees voedingssysteem er in de toekomst moet uitzien. Deze strategie spreekt de juiste ambities uit om ons voedingssysteem duurzamer te maken. De volgende uitdaging? De juiste politieke acties op Europees en Vlaams niveau.  

Problemen op ons bord

De Europese Farm2Fork-strategie is een van de fundamenten van de Green Deal en is de eerste stap naar een Europees geĆÆntegreerd voedingsbeleid. Deze strategie schetst de overkoepelende visie om de Europese voeding duurzamer te maken. De commissie start met een correcte probleemstelling. Het Europese voedingssysteem veroorzaakt tal van milieu- en gezondheidsproblemen en geeft de boer geen eerlijk inkomen. Onze te grote afhankelijkheid van chemische hulpstoffen, de dominantie van het industriĆ«le landbouwsysteem, voedselverspilling en een te grote dierlijke productie liggen hier aan de basis. 

Oplossingen

Europa voorziet in een breed scala aan oplossingen. Vooral consumentengedrag, innovatie en productiemethodes komen naar voren. Het voedingspatroon moet volgens de Commissie verschuiven richting gezondheidsaanbevelingen. Dat wil zeggen: meer plantaardige, minder sterk bewerkte en minder dierlijke voeding. Nieuwe verdienmodellen en een betere positie van de landbouwer in de keten moet het inkomen van de landbouwers ondersteunen. Al ontbreekt hier de focus op de toegang tot grond voor startende landbouwers. 

Op vlak van consumptie blijven de doelstellingen eerder vaag, met labeling en fiscale incentives als basis. Op vlak van innovatie zijn de doelstellingen concreter. De Commissie voorziet een onderzoeksprogramma van 10 miljard euro. Stedelijke voedselsystemen en eiwitalternatieven krijgen terecht een hoofdrol. Op vlak van productie worden hier wel concrete targets vooropgesteld. Tegen 2030 moet het pesticide- en antibioticagebruik met 50 procent naar beneden. Het gebruik van mest moet met 20 procent dalen. Het areaal biolandbouw moet stijgen tot 1/4de van het Europese landbouwareaal. Zo stelt de Commissie een eerlijkere verdeling tussen verschillende productiesystemen voorop. 

Vertaling naar Vlaanderen

De volgende, belangrijke stap is een concrete vertaling van deze visie naar de andere Europese beleidsdomeinen en de nationale wetgeving. Voor Vlaanderen komt deze visie als geroepen. Zowel de verschillende administraties als onze minister van Landbouw zetten momenteel een Vlaams voedingsbeleid in de steigers. De Europese Farm2Fork-strategie is de blauwdruk. De eerste concrete stap is het landbouwbeleid maximaal afstemmen op deze strategie. Het is de taak van minister Crevits (CD&V) om te garanderen dat het nationaal strategische plan beantwoordt aan de visie en de doelstellingen geformuleerd binnen Farm2Fork. Er is dus werk aan de winkel.

Plantaardige voeding Landbouw

Meer over Plantaardige voeding, Landbouw