Vleesindustrie kiest voor communicatie in plaats van innovatie

Deze week stelde Flanders Food het ConsuMeat-project voor. De boodschap: leve vlees!, en dan vooral dat in Vlaanderen. Want de vraag naar vlees daalt, en dat wil de vleesindustrie counteren. Het is de overheid die het project deels financiert om de sector te innoveren en klaar te maken voor ‘maatschappelijke uitdagingen’. De sector moet zich omvormen van een vleesindustrie naar een eiwitindustrie en de bocht maken richting meer plantaardige eiwitbronnen. 

Gewiekst 

Aanhoudende berichten over dierenmishandeling, antibioticagebruik, milieu-impact en de negatieve gezondheidseffecten van vlees zorgen voor een dalende consumptie van vlees. Deze trend wordt verder aangewakkerd door acties zoals Donderdag Veggiedag en Dagen Zonder Vlees. De vleessector interpreteert dit als ‘verontrustende signalen’. 

In plaats van de uitdaging aan te gaan en de problemen aan te pakken door in te zetten op innovatie, kiest de vleessector voor het uitbouwen van een gewiekst communicatieplan om de consument op andere gedachten te brengen. 

Vandaag op het bord: struisvogel

Dat ze dit project lanceren via een innovatieplatform als Flanders Food, is verontrustend. Het toont aan dat de sector kiest voor een struisvogelaanpak en behoud van het status quo. Net op een moment dat er nood is aan een kritische zelfreflectie. De grote uitdaging is het duurzaam vormgeven van de toekomst van onze vleesindustrie. 

Wat staat er morgen op het menu?

Flanders Food is een deels door de overheid en deels door de industrie gefinancierd platform om brug te slaan tussen de overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Het is een sterke partner om na te denken over wat er morgen op ons bord zal liggen en hoe de sector hier actief rond kan innoveren. 

Het meenemen van duurzaamheid behoort tot hun kernopdrachten. Zo creëer je meerwaarde voor de maatschappelijke en economische actoren. Elk project zou aan deze filosofie moeten worden getoetst. De uitdaging voor het bord van morgen zijn duidelijk. We eten nog steeds meer vlees dan goed is voor onze gezondheid en ons milieu. Dit wordt ook aangegeven door overheidsrapporten zoals de MIRA voedingssysteembalans en de voedingsconsumptiepeiling. Wie kiest voor het overschakelen naar meer plantaardige eiwitten, kiest voor de vlucht vooruit. 

Wake-upcall

Intussen wordt ook politiek het signaal gegeven dat zo’n project niet met overheidsgeld kan worden gefinancierd. Voor de vleessector kan het een wake-upcall zijn: innoveer en maak gebruik van de economische, politieke en maatschappelijke kansen die liggen in de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon. 

Flanders Food kan het ideale instrument zijn om deze transitie te ondersteunen en verder vorm te geven. Het is aan de industrie om er ook gebruik van te maken en de boot naar de toekomst niet te missen.

Landbouw Plantaardige voeding

Meer over Landbouw, Plantaardige voeding