We eten minder vlees, maar produceren er meer. Huh?

Deze week werd het Landbouwrapport (LARA) voorgesteld door minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Dit lijvige rapport draagt de smakelijke titel ‘Voedsel om over na te denken’. Het geeft een gedetailleerd inzicht in de interne keuken van onze Vlaamse voedingsgewoonten. 

6 miljoen varkens

Dit interessante leesvoer legt de contradictie in ons Vlaamse landbouwbeleid duidelijk bloot: we eten steeds minder vlees, en toch blijft de productie toenemen. De cijfers over onze veestapel zijn om van te duizelen. Op een bevolking van 6,4 miljoen Vlamingen hebben we 1,3 miljoen runderen, 6 miljoen varkens en 32,1 miljoen stuks pluimvee. 

Deze dieren leggen we gelukkig niet allemaal zelf op de rooster. Onze landbouwers produceren meer dan twee keer zoveel varkens als nodig om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Ook met het rundsvlees en gevogelte dekken we meer dan onze binnenlandse marktvraag. 

Het overige vlees exporteren we aan een prijs die de productiekosten niet dekt. Deze week nog kwam in het nieuws dat het bedrijfsinkomen van een vleesveehouder voor 99% uit Europese subsidies bestaat. En dan hebben we de milieu- en gezondheidskost nog niet eens in rekening gebracht.

Subsidie voor milieuproblemen

Deze subsidie draagt in sterke mate bij tot het creëren van milieuproblemen. Want ook hier legt het LARA-rapport de vinger op de wonde. Op tien jaar tijd boekte de landbouw geen vooruitgang op het vlak van energieverbruik, broeikasgassen, verzurende emissies en erosieproblemen. 

Je zou verwachten dat in het post-Parijs-tijdperk een luid alarm afgaat bij deze feiten. Onze uitstoot moet immers drastisch omlaag. En toch blijft het daar op vlak van het uitwerken van een efficiënt beleid voor voeding en landbouw oorverdovend stil. In het ambitieuze klimaatplan van het Vlaams Parlement zijn de engagementen in dit domein uiterst vaag: het status quo behouden lijkt de hoogste ambitie.

Minder vee

Nochtans bestaat ze, die ene magische oplossing om de milieu-impact van onze landbouw stevig te reduceren: bouw de veestapel af. En toch blijft het beleid inzetten op dure en inefficiënte maatregelen zoals technologische vooruitgang. Terwijl dat niet meer dan gemorrel in de marge is. 

Doe maar een plantaardige burger

Toch zijn er ook positieve cijfers te halen uit het rapport. De burger lijkt zich rationeler te gedragen dan de overheid. Zo geeft 50% van de Vlamingen aan dat ze in de toekomst minder vlees willen eten. Als voornaamste redenen halen ze gezondheid en milieu aan, de nagel op de kop dus. Als we ons aan de richtlijn van maximaal 100 g vlees per dag zouden houden, zou er 30% minder uitstoot zijn voor voeding. Een volledig plantaardig dieet zorgt voor een veelvoud van deze reductie. 

Bovendien stopt het niet bij goede bedoelingen, de Vlaming past ook effectief zijn gedrag aan. Jaar na jaar neemt het vleesverbruik in Vlaanderen af. Waarom blijft onze veestapel dan groeien? De burger heeft het begrepen, het wordt hoog tijd dat ook de verantwoordelijke politici dit goede voorbeeld volgen. 

Plantaardige voeding Landbouw

Meer over Plantaardige voeding, Landbouw