Ineke Maes

Beleidsexpert landbouw ~ woordvoerder

Ineke Maes heeft ervaring met de theorie én de praktijk van de landbouwsector. Deze bio-ingenieur in de landbouwkunde kan bogen op ervaring in duurzaamheidsthema's binnen de mengvoedersector, waaronder het mestbeleid. Haar doel: een duurzaam landbouwmodel dat de toekomst van de boer én het leefmilieu verzekert.

0470 10 73 54
02 282 17 40

Alle artikels van Ineke Maes