Onze Circulaire Toekomst | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Onze Circulaire Toekomst

Burgers en ondernemers samen voor een positieve, circulaire transitie

Een circulair antwoord bieden op problemen als klimaatverandering en grondstoffenschaarste: de industrie, ondernemers en geëngageerde burgers werken er volop aan. Een economie, met grondstoffenkringlopen en waardebehoud, in plaats van stortplaatsen. We gaan voor slim design, hergebruik en toegang tot diensten boven eigendom.

Op deze manier worden materialenbesparing en het voorkomen van afval gekoppeld aan economische winst. Met circulair ondernemen, bereiden bedrijven, verenigingen en individuele burgers zich voor op de economie van de toekomst. Met focus op het waardebehoud van grondstoffen worden activiteiten en processen geoptimaliseerd, en relaties met leveranciers en klanten herdacht. We evolueren naar een nieuwe vorm van economie. Nu is het tijd om een versnelling hoger te schakelen.

Met “Onze circulaire toekomst” willen we de aandacht vestigen op Belgische voorbeelden van beloftevolle doorbraken in de circulaire economie. We zetten nieuwe concepten in het licht waarbij bijvoorbeeld het eigenaarschap van of de verantwoordelijkheid over een product ergens anders komt te liggen.

De 10 voorbeelden: 

  • Eatmosphere
  • Urban Smart Farm
  • Kasteelhoeve Wange
  • Tournevie
  • Rotor DC
  • Malempré, la chaleur d’y vivre
  • BMA Ergonomics
  • NNOF
  • Schenkingsbeurs / Bourse aux dons