#watervoorlater

Krijgen we in ons land proper water om in te zwemmen, genoeg water voor de natuur en klimaatrobuuste rivieren? Dat is wat er op het spel staat de komende zes maanden, tijdens het openbaar onderzoek voor de stroomgebiedbeheerplannen van de Schelde en de Maas voor de periode 2022-2027. Het zijn de plannen van de laatste kans.

Om deze plannen te doen slagen hebben we jullie steun nodig. Hier ontdek je waarom water zo belangrijk is en wat jij zelf kan doen. Elke maand zullen we een ontwerp-inspraakreactie voor dat thema online zetten. Zo kan iedereen eenvoudig mee bezwaar indienen om de ambitie van de plannen hoger te leggen en vol te gaan voor propere waterlopen in 2027.

Een project van Bond Beter leefmilieu in samenwerking met