Om het waterbeleid in Vlaanderen ambitieuzer te maken, hebben we jullie steun nodig. Hier ontdek je waarom water zo belangrijk is en hoe je zelf een bezwaarschrift kan indienen.

Krijgen we in ons land proper water om in te zwemmen, genoeg water voor de natuur en klimaatrobuuste rivieren? Dat is wat er op het spel staat de komende zes maanden, tijdens het openbaar onderzoek voor de stroomgebiedbeheerplannen van de Schelde en de Maas voor de periode 2022-2027. Het zijn de plannen van de laatste kans.

 

Ik wil zelf een bezwaarschrift indienen

 

Wat zijn de stroomgebiedbeheerplannen?

De stroomgebiedbeheerplannen geven vorm aan het waterbeleid in Vlaanderen. In deze plannen geeft de Vlaamse overheid weer welke acties en maatregelen ze zullen ondernemen om de kwaliteit van ons water te verbeteren en het risico op overstromingen en droogtes te verminderen. Deze stroomgebiedbeheerplannen gaan over de periode 2022 tot 2027. 

Waarom nu?

Momenteel loopt het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen.  Een openbaar onderzoek behelst de periode waarin je als burger je mening kan geven over bepaalde dossiers. Het openbaar onderzoek loopt van 15 september 2020 tot 14 maart 2021. Het is dus nu de moment om in actie te schieten! 

Waarom een bezwaarschrift?

De ambitie van deze plannen is ondermaats. Voor slechts 15 van de 165 waterlopen wil men tegen 2027 voldoen aan de voorwaarden om te spreken van een goede waterkwaliteit. Dat is nog geen 10%!

Andere cruciale punten:

  • Geen concrete maatregelen om overbemesting, één van de grootste oorzaken van watervervuiling, aan te pakken.
  • Geen versnelling in het aanleggen van ontbrekende rioleringen ondanks de 400.000 huizen die momenteel niet zijn aangesloten op het rioleringsnetwerk.
  • Geen dragende oplossingen voor de effecten van de droogtes waarmee we de laatste jaren zo vaak geconfronteerd zijn.
  • Te weinig investeringen om de structuur van onze rivieren en beken te herstellen, hoewel dit duidelijke effecten heeft op waterzuivering en biodiversiteit. 
  • ...

Hoe kan ik mijn mening laten horen?

We maakten voor jullie een voorbeeldbezwaarschrift. Je kan dit bezwaarschrift hier lezen en er eventueel eigen aanbevelingen aan toevoegen.

Instructies: zo dien je dit bezwaarschrift in

Wil je op de hoogte blijven van onze campagne en de resultaten van onze bezwaarschriften? Vul dan onderstaand formulier in. 

Lees hier meer over hoe we jouw gegevens beschermen.

Heleen De Smet

Netwerkmedewerker

02 282 17 22

0489 39 62 90

Contacteer ons

Meer weten over #watervoorlater? Neem contact op met Heleen De Smet. 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met