Wij liggen er wakker van!

Een leefbare omgeving rond Brussels Airport

De luchthaven van Zaventem is een belangrijke bron voor economische activiteit en tewerkstelling in ons land. Maar het hoge aantal (dag- én nacht-) vluchten en de voorziene groei van de luchthaven zijn niet meer te verzoenen met de leefkwaliteit van de omwonenden. Bovendien kunnen we niet blijven toekijken hoe de enorme uitstoot van vliegtuigen mee ons klimaat ontwricht.

Zo wordt Brussels Airport een luchthaven van de toekomst (en vinden omwonenden weer rust):

 • Voer een verbod op nachtvluchten in.
 • Plafonneer het totale aantal vliegbewegingen.
 • Voer een lage-emissiezone in de lucht in, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven.
 • Voer geluidsnormen en frequentienormen in, voor minder geluidshinder op de grond. 

 

De milieuvergunning voor de luchthaven loopt midden 2024 af 

Dit is dus hét moment om onze overheden en de luchthavenuitbater te dwingen om bij de hervergunning rekening te houden met de gezondheids- en milieuproblemen die de luchthaven veroorzaakt.

Wist je bijvoorbeeld dat …

 • het geluid van de overvliegende toestellen, van de grondactiviteiten op het luchthaventerrein en van het vele autoverkeer leidt tot ernstige gezondheidsproblemen bij omwonenden én tot cognitieve beperkingen bij kinderen?
 • door het drukke vliegverkeer de concentraties aan ultrafijn stof tot op 7 km van de luchthaven verhoogd zijn? Blootstelling aan ultrafijn stof leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziektes en longaandoeningen, en kan ook een negatief effect hebben op de groei van foetussen.
 • door de verbranding van kerosine er te veel stikstof neervalt op de door Europa  beschermde natuurgebieden naast de luchthaven, waardoor het voortbestaan van zeldzame vegetatie er bedreigd wordt?
 • de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart één van de snelst groeiende oorzaken van de klimaatverandering is? En dat er pas recent eerste voorzichtige stappen gezet zijn om de CO2-uitstoot door de luchtvaart terug te dringen?

In deze video vertellen enkele omwonenden hoe het is om in de buurt van de luchthaven te wonen. Je begrijpt waarom ze wakker liggen …

Samen staan we sterker

Onze overheden en de luchthavenuitbater moeten dit onder ogen zien. Maar vooral: ze moeten maatregelen nemen om paal en perk te stellen aan de negatieve impact van Brussels Airport. Daarom heeft Bond Beter Leefmilieu de krachten gebundeld met actiegroepen uit de rand rond Brussel. Samen eisen we de invoering van vier maatregelen:

 • Voer een verbod op nachtvluchten in.
 • Plafonneer het totale aantal vliegbewegingen.
 • Voer een lage-emissiezone in de lucht in, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven.
 • Voer geluidsnormen en frequentienormen in, voor minder geluidshinder op de grond. 

Lees hier meer over deze oplossingen

Met jouw steun kunnen we deze speerpunten verankeren in de nieuwe milieuvergunning!

Steun ons met je handtekening!

Teken de petitie en vraag zo samen met ons aan de Vlaamse en federale regering om maatregelen te nemen die het evenwicht herstellen tussen de economische belangen van de luchtvaartsector enerzijds en de volksgezondheid van de omwonenden en het leefmilieu anderzijds.

Ja, ik teken de petitie!

Deel onze videoboodschap ook met je familie, buren, kennissen en collega’s en vraag hen de petitie mee te ondertekenen. Elke handtekening telt!